Welkom
Van harte welkom op de website van Psychologie Praktijk Lotgerink. Met de informatie op deze site hoop ik u een beeld te geven van wat de praktijk voor u zou kunnen betekenen.

Zo kunt u onder meer lezen voor welke klachten hulp geboden wordt, welke redenen er kunnen zijn om in therapeutische behandeling te gaan en hoe het doel van de behandeling  in overleg met u wordt vastgesteld.

Ook vindt u informatie over de duur en kosten van therapeutische gesprekken en de vergoeding die via een ziektekostenverzekering mogelijk is.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

Locaties in Borger en Gieten

Sinds 1 oktober 2012 is de praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum Borger-Odoorn . In het centrum zijn ook fysiotherapie, logopedie, bekkenfysiotherapie,  diëtetiek, haptotherapie, verloskunde en kinderfysiotherapie gevestigd.

Een tweede vestiging is geopend in 2018, in het Gezondheidscentrum de Oostermoerse Vaart te Gieten.  Op die locatie zijn huisartsen, apotheek, fysiotherapie, sociaal team, verloskunde, diëtetiek, logopedie vertegenwoordigd.

De gezondheidscentra zijn  opgericht met als doel het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in de regio Borger en Gieten. Eerstelijnszorg, is de zorg dichtbij huis waar je als cliënt het allereerst naar toe stapt als er een gezondheidsklacht, ziekte of een vraag naar begeleiding. De samenwerkende hulpverleners van de gezondheidscentra vinden het in de eerste plaats van belang dat steeds sprake is van goede en samenhangende zorg. Kwaliteit van zorg en een goede service aan cliënten staan voorop.