Welkom
Update corona virus
Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld in zijn greep. Daarom zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te remmen. Hierbij volgen wij het advies van het RIVM.
Uitgangspunt blijft onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van zorg in de ggz te waarborgen. Daarom hebben wij besloten om afspraken wel door te laten gaan, waar nodig of wenselijk in aangepaste vorm. 
Voor een bezoek aan het gezondheidscentrum gelden de volgende regels:
        Natuurlijk houden wij ons strak aan de regels die er vanuit de overheid (het RIVM) aan ons als zorgverleners zijn gesteld en zullen wij als therapeut thuis blijven wanneer er een risico is.
        U bent welkom op de afspraak mits u zich houdt aan de geldende regels van het RIVM. Dat betekent dat u bij binnenkomst van het gebouw uw handen desinfecteert, we elkaar geen hand geven en we fysieke afstand bewaren.
        Mocht u verkoudheidsklachten hebben, onlangs in een risicogebied zijn geweest of contact hebben (gehad) met een besmet persoon dan vragen wij u pas later weer de praktijk te bezoeken.
        Als om welke reden dan ook een bezoek aan de praktijk niet wenselijk is,  of als u zich er niet prettig bij voelt, dan kunnen we kiezen voor een telefonisch consult /beeldbellen.
        Wij houden de adviezen van de overheid, RIVM en de LVVP (beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychologen) in de gaten, mochten hier aanvullingen en/of veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij deze opvolgen en deze met u communiceren

——————————————————————————————————————–

Van harte welkom op de website van Psychologie Praktijk Lotgerink. Met de informatie op deze site hoop ik u een beeld te geven van wat de praktijk voor u zou kunnen betekenen.

Zo kunt u onder meer lezen voor welke klachten hulp geboden wordt, welke redenen er kunnen zijn om in therapeutische behandeling te gaan en hoe het doel van de behandeling  in overleg met u wordt vastgesteld.

Ook vindt u informatie over de duur en kosten van therapeutische gesprekken en de vergoeding die via een ziektekostenverzekering mogelijk is.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

Locaties in Borger en Gieten

Sinds 1 oktober 2012 is de praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum Borger-Odoorn . In het centrum zijn ook fysiotherapie, logopedie, bekkenfysiotherapie,  diëtetiek, haptotherapie, verloskunde en kinderfysiotherapie gevestigd.

Een tweede vestiging is geopend in 2018, in het Gezondheidscentrum de Oostermoerse Vaart te Gieten.  Op die locatie zijn huisartsen, apotheek, fysiotherapie, sociaal team, verloskunde, diëtetiek, logopedie vertegenwoordigd.

De gezondheidscentra zijn  opgericht met als doel het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in de regio Borger en Gieten. Eerstelijnszorg, is de zorg dichtbij huis waar je als cliënt het allereerst naar toe stapt als er een gezondheidsklacht, ziekte of een vraag naar begeleiding. De samenwerkende hulpverleners van de gezondheidscentra vinden het in de eerste plaats van belang dat steeds sprake is van goede en samenhangende zorg. Kwaliteit van zorg en een goede service aan cliënten staan voorop.