Welkom


Van harte welkom op de website van Psychologie Praktijk Lotgerink. Met de informatie op deze site hoop ik u een beeld te geven van wat de praktijk voor u zou kunnen betekenen.

De praktijk  biedt behandeling aan jeugdigen en volwassenen  in de generalistische basis GGZ.

In de praktijk wordt hulp geboden aan mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve gevoelens, overspannenheid, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen. Ook relatieproblemen, problemen op of door het werk, problemen met de opvoeding van de kinderen, slaapstoornissen, eetproblemen of psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

Ook is het  mogelijk om ondersteuning en begeleiding te krijgen bij de verwerking van  de gevolgen van een bepaalde ziekte, voor uzelf of uw gezinsleden.

Visie
De psycholoog  levert psychologisch maatwerk aan mensen, die met zichzelf, in hun relatie tot andere mensen of op het werk problemen ervaren, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen.

Missie
Dit betekent dat de psycholoog:

 • voor iedereen toegankelijk is
 • maatwerk levert; de client en zijn/haar vraag staat centraal
 • snel bereikbaar is via telefoon of website
 • geen of een  korte wachtlijst heeft
 • een veilige omgeving biedt voor de cliënt
 • kortdurend en doelgericht te werk gaat; gericht op preventie, activering en/of herstel van evenwicht
 • een generalistische benadering hanteert, waarbij uit verschillende theoretische achtergronden wordt geput
 • werkt volgens evidence-based behandelrichtlijnen per aandoening
 • betrokken en zorgzaam is in het contact met cliënten
 • werkzaam is in een praktijk waar een kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Er is actieve kwaliteitsbewaking met behulp van verschillende instrumenten: codeboek, kwaliteitshandboek, herregistratie regeling.
 • deelneemt aan onderlinge intervisie en casusoverleg
 • zich onderwerpt aan een beroepscode; er is een klachtenregeling
 • korte duidelijke lijnen hanteert, ook in contact met verwijzers (o.a. huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers)
 • kosteneffectief is

Locaties in Borger, Gieten en Groningen

Sinds 1 oktober 2012 is de praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum Borger-Odoorn . In het centrum zijn ook fysiotherapie, logopedie, bekkenfysiotherapie,  diëtetiek, haptotherapie, verloskunde en kinderfysiotherapie gevestigd.

Een tweede vestiging is geopend in 2018, in het Gezondheidscentrum de Oostermoerse Vaart te Gieten.  Op die locatie zijn huisartsen, apotheek, fysiotherapie, sociaal team, verloskunde, diëtetiek, logopedie vertegenwoordigd.

De gezondheidscentra zijn  opgericht met als doel het bieden en ondersteunen van de eerstelijnszorg in de regio Borger en Gieten. Eerstelijnszorg, is de zorg dichtbij huis waar je als cliënt het allereerst naar toe stapt als er een gezondheidsklacht, ziekte of een vraag naar begeleiding. De samenwerkende hulpverleners van de gezondheidscentra vinden het in de eerste plaats van belang dat steeds sprake is van goede en samenhangende zorg. Kwaliteit van zorg en een goede service aan cliënten staan voorop.

Locatie Groningen

In 2024 zal een nieuwe locatie in Groningen geopend worden.  Meer informatie volgt