Algemene informatie
 

Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd

In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de eerste en de tweede lijn.
Er zijn drie echelons:

* de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH),
* de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en
* de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie echelons. Psychologie Praktijk Lotgerink valt onder de Basis Generalistische GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologie). De huisarts kan u alleen verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV ‘stoornis’. Wanneer u psychische klachten heeft die niet voldoen aan de criteria voor een DSM stoornis, zal behandeling wel mogelijk zijn, maar vergoed de zorgverzekeraar de kosten niet.

 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal “tools”  tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.  De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal met u worden besproken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek, wordt u na de intake ingedeeld in een  van de volgende zorgtrajecten: 

1. kort
2. middel
3. intensief
4. chronisch

Voor elk behandeltraject is door de overheid een maximum aantal minuten vastgesteld, alsmede de invulling daarvan; de psycholoog dient in dit tijdsbestek een aantal taken te verrichten, zoals (face-to-face) gesprekken, emailcontacten, telefonisch overleg, administratie en verslaglegging.  Per zorgtraject is er een maximum aan het aantal gesprekken. Mocht blijken dat u in een te licht zorgtraject zit, dan kan dit worden opgehoogd naar een zwaarder.

 

Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-IV wordt zeker ook psychologische hulp geboden.
Dit kan gaan om kwesties waar je in je leven in meerdere of mindere mate tegenaan loopt. Dat kan je relatie zijn maar ook werkgerelateerde omstandigheden of persoonlijke issues zoals sociale onzekerheid, perfectionisme, rouw, je ongelukkig voelen. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar vergoed. De overheid heeft het maximum tarief hiervoor vastgesteld op €94,44 per consult.