Voor wie?

Iedereen heeft wel eens last van angsten, depressieve gevoelens of spanningsklachten. Meestal gaan deze vanzelf weer over. Wanneer deze klachten aanhouden kan een psycholoog helpen. Vanuit een objectief oogpunt wordt gekeken wat het probleem is en of er haalbare veranderingen mogelijk zijn.

In de praktijk wordt hulp geboden aan mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve gevoelens, overspannenheid, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen. Ook relatieproblemen, problemen op of door het werk, problemen met de opvoeding van de kinderen, slaapstoornissen, eetproblemen of psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

Wanneer u door uw lichamelijke conditie niet in staat bent, een bezoek te brengen aan de praktijk, kunnen er ook huisbezoeken worden afgesproken.