Depressie

Dip of depressie?

Je hoort mensen vaak zeggen dat ze ‘even een dipje’ hebben. Daar kijkt niemand van op. Iedereen is weleens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand of zomaar. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Al schijnt de zon en bruist alles om hen heen van leven, het raakt hen niet. Ze missen de energie om iets te ondernemen. Het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die lange tijd last houden van zo’n zwaarmoedige stemming lijden mogelijk aan een depressie. 

Waar ligt de grens?

De grens tussen een dip of een depressie is niet precies te trekken. Er is meestal geen hard bewijs over het al dan niet aanwezig zijn van een ziekte. De grens is getrokken op basis van afspraken tussen deskundigen. Maar daarover valt nog wel te discussiëren. Sommige mensen die geen depressie hebben,hebben wel klachten waar ze behoorlijk onder lijden. Zij missen door de klachten misschien ook dagen op het werk. In zo’n geval is er sprake van een serieuze dip, en is het goed toch eens met de huisarts te gaan praten.  Ook kunt u hier lezen wat u zelf kunt doen om de klachten te verminderen.

Verschijnselen van depressie zijn:  
 • Somberheid, neerslachtigheid.
 • Lusteloos en prikkelbaar.
 • Gebrek aan interesse en plezier.
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid.
 • Schuldgevoelens, zelfverwijten en het gevoel niets waard te zijn.
 • Het gevoel van binnen dood of leeg te zijn.
 • Gevoelens van machteloosheid, wanhoop en angst.
 • Grote vermoeidheid.
 • Sterke neiging tot piekeren.
 • Huilen zonder dat dit oplucht of graag willen huilen maar dit niet kunnen.
 • Traagheid in praten, denken en bewegen of lichamelijke onrust.
 • Gebrek aan eetlust en gewichtsverlies of juist overdreven eetlust.
 • Gewichtstoename.
 • Moeite met inslapen of doorslapen of juist niet uit bed kunnen komen.
 • Weinig of geen zin in vrijen.
 • Gedachten aan de dood en/of zelfdoding.
 • Lichamelijke klachten zoals: verstopping, een droge mond, onverklaarbare pijn, duizeligheid, hartkloppingen, trillende handen, druk op de borst en hoofd- en rugpijn.
 • Geen uitweg meer zien.

De Depressie Zelftest kan u helpen bij het inschatten van de ernst van de depressieve klachten.