Burn out en overspannenheid

 

 Als alle rek er uit is

12 op 100 bezoeken aan de huisarts hebben te maken met stressklachten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10 % van de Nederlandse beroepsbevolking last van burnout-verschijnselen.
 
Stress, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Stress brengt uw lichaam in staat van paraatheid. Uw polsslag versnelt, uw spieren spannen zich en uw ademhaling wordt sneller en dieper. Het is de spanning die u voelt voor een examen, een optreden, een sollicitatiegesprek of een spannende gebeurtenis. Stress zorgt ervoor dat u extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Zodra de klus klaar is, of de gebeurtenis voorbij, gaat de spanning vanzelf weg. Deze spanning hoort bij het leven en is gezond.

Stress is ongezond als u te lang spanning voelt en u geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een constant te hoge werkdruk, problemen op uw werk, spanningen in uw gezin door ziekte of ruzies. Het is ook belangrijk hoe u met de spanning omgaat. Van te lang te veel stress krijgt u klachten. Als u stress heeft en daar verkeerd mee omgaat zorgt dat voor overbelasting en uitputting. In het ergste geval kunt u overspannen of burn-out raken. Wanneer dat dreigt te gebeuren, of als er al sprake is van chronische stress, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken.