Verwijzers

Eerstelijns psychologische zorg heet voortaan ‘Generalistische Basis GGZ ‘ (ofwel GB GGZ).

Tweedelijns psychologisch zorg heet vanaf 2014 ‘Gespecialiseerde GGZ’(ofwel GGGZ).

 

De huisarts bepaalt, eventueel in overleg met de POH-GGZ of patiënten worden verwezen naar de GB GGZ of GGGZ.

 

U kunt patiënten met een – vermoeden van een – DSM-stoornis naar de Generalistische Basis GGZ verwijzen voor behandeling. Afhankelijk van de ernst, het risico en de mate van complexiteit indiceren wij op basis van intake en eventueel diagnostiek een van de volgende produkten: Kort (BK), Middel (BM) of Intensief (BI).

 

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis wordt de behandeling afgesloten (en terug verwezen naar de huisarts).

 

Zorg welke niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw): (niet volledig): werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobien, psychologische hulp ivm somatische aandoeningen en onderwijskundige problematiek.

 

Er zal niet meer gedeclareerd worden per consult, maar per zorgtraject dat naar ons professioneel inzicht o.a. kan bestaan uit face-to-face afspraken, emailconsulten, consultatie, verslaglegging.

 

Patiënten betalen voortaan geen eigen bijdrage meer per behandeling. De psychologische hulp valt bij personen vanaf 18 jaar onder het eigen risico. Bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar niet.

 

Voorwaarden voor de verwijsbrief (om vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen):

-Een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

-In de verwijsbrief dient te staan dat er sprake is van – een vermoeden van – een door u benoemde DSM-stoornis. Welke stoornis dit is hoeft door u of ons niet aan de verzekeraar gemeld te worden.

-De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóór het eerste psychologisch consult.

-De verwijsbrief is ondertekend door de huisarts, met vermelding van de AGB-code van de huisarts.

Een Standaard Verwijsbrief GB-GGZ  kunt u hier downloaden.