Medewerkers

Mw. drs. Margot Lotgerink

Margot Lotgerink is de oprichtster en eigenaar  van Psychologie Praktijk Lotgerink. Zij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is sindsdien werkzaam geweest als psycholoog in diverse functies. In 2001  opende ze een eigen praktijk in Rotterdam. Deze praktijk heeft ze met veel plezier opgebouwd tot een goedlopende en succesvolle onderneming.

Vanwege een verhuizing naar het Noorden van het land, heeft ze na een aantal jaren de praktijk verkocht en  is vervolgens 7 jaar werkzaam geweest als behandelcoördinator/hoofdbehandelaar bij een GGZ-instelling. Omdat het werken als vrijgevestigd psycholoog in de eerste lijn  haar bleef trekken, is zij in 2009 opnieuw een eigen praktijk in Borger gestart.  Intussen is daar een bloeiende praktijk opgebouwd. Met huisartsen, collega’s en overige eerstelijns zorgaanbieders bestaat een intensieve samenwerking. Overleg, consultatie en verwijzing staan daarin centraal .

Zij beschikt over diverse kwalificaties( psycholoog NIP, GZ- psycholoog, Eerstelijnspsycholoog) en is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen ( NIP en LVVP)

Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering zijn belangrijke aandachtspunten voor de psycholoog. In dat verband maakt Margot Lotgerink deel uit van twee intervisiegroepen en volgt de nodige bijscholingen en/of trainingen bij erkende opleidingsinstellingen.

 

Dhr. Gerry Bosgerry bos
Sinds 2016 is Gerry Bos als systeemtherapeut verbonden aan de praktijk. Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.

Wat is systeemtherapie?

Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

Sociaal systeem

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder.

Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.
Wanneer systeemtherapie?

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt.