Voor wie?

In de praktijk wordt Generalistische Basis GGZ geboden aan mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve gevoelens, overspannenheid, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen. Ook slaapstoornissen, psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

De Generalistische Basis GGZ is voor cliënten waarbij sprake is van lichte tot matig ernstige problematiek, welke enkelvoudig en laag complex is. Het gaat om mensen met psychische problemen die met een korte  tot middellange en doelgerichte behandeling weer voldoende herstellen.  Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de complexiteit wordt een traject aangeboden. Dit wordt van tevoren met de cliënt besproken en is conform de NZA-richtlijnen.

U kunt in mijn praktijk niet terecht met de volgende klachten:

Verslavingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek ( autisme, adhd) , suïcidaliteit, crisis gevoelige problematiek,  eetstoornissen, psychiatrische problematiek ondergeschikt aan somatische problematiek, agressie-regulatieproblemen of delictgedrag, , psychotische problematiek, op de voorgrond staande  persoonlijkheidsproblematiek , verstandelijke beperking.

Voor deze klachten is behandeling in de specialistische GGZ geïndiceerd.