Klachtenregeling

Elke vrijgevestigde ggz-professional is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Psychologie Praktijk Lotgerink hanteert de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Klachten van u als cliënt over de bejegening of over de behandeling kunt het beste in eerste instantie met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling
Indien het niet lukt om de klachten te bespreken , dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een van de bemiddelaars. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht.

Klachtencommissie LVVP
Is de klacht dusdanig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient de cliënt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. Er gaat geen informatie van de klachtencommissie naar het bestuur of het bureau van de LVVP. De uitgewisselde informatie is vertrouwelijk van aard en blijft bij de klachtencommissie.

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is:
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl