Kwaliteit

Psychologie Praktijk Lotgerink streeft naar optimale kwaliteit. Dit doen we door onze kennis en kunde in te zetten en door van u te leren. Daarom vragen we u om uw ervaringen met ons te delen. Tijdens evaluaties zullen we u hier zeker naar vragen. Aan het einde van de behandeling wordt uw tevredenheid ook gemeten door middel van een vragenlijst. De resultaten zijn voor ons input om ons verder te ontwikkelen.

Psychologie Praktijk Lotgerink is aangesloten bij de LVVP. Deze beroepsvereniging draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen.
Aangesloten zijn bij deze beroepsvereniging houdt in dat je je als psycholoog conformeert aan de eisen, gedragsregels en richtlijnen betreffende het beroepsmatig handelen zoals ze in de beroepscode staan omschreven. Deze beroepscode is gebaseerd op de belangrijkste wet- en regelgeving maar ook op integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Cliƫnten zijn hierdoor beschermd tegen eventueel onzorgvuldig handelen van de psycholoog. De beroepscode is zowel een leidraad voor het beroepsmatig handelen als een bron van informatie over wat wel en niet verwacht mag worden van de psycholoog en tenslotte ook een maat om het handelen van de psycholoog te kunnen toetsen in het geval er een klacht tegen hem of haar is ingediend. De beroepscode zoals omschreven door de LVVP is te vinden op de website van de beroepsvereniging.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de Generalistische Basis GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het GGZ kwaliteitsstatuut van Psychologie Praktijk Lotgerink kunt u openen via de volgende link:

GGZ Kwaliteitsstatuut Psychologie Praktijk Lotgerink