Waarneemregeling

Wanneer u een consult nodig of wenselijk acht in een periode dat uw behandelaar afwezig is vanwege bijv. vakantie, ziekte of verlof, kunt u bij de praktijk een afspraak maken om door een collega psycholoog gezien te worden.

In het geval van afwezigheid van uw huidige behandelaar zal zonodig met u besproken worden hoe u van de waarneemregeling gebruik kunt maken