Informatie voor verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met psychische klachten doorverwijzen naar Psychologie Praktijk Lotgerink. Met ingang van 1 januari 2014 dient u als verwijzer de keuze maken tussen de generalistische basis GGZ (kortdurende zorg) en de specialistische GGZ (complexe, langdurende zorg).

Psychologie Praktijk Lotgerink biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Daarnaast wordt ook jeugdhulpverlening geboden in samenwerking met de Groningese en Drentse gemeenten.

Uw patiënt heeft recht op vergoeding van zijn/haar behandeling als hij/zij in het bezit is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief dient naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie te bevatten:

  • De naam van de praktijk
  • De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)
  • De vermelding van een (vermoede) psychische (DSM5) stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
  • Uw AGB code, met uw naam en woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

De verwijsbrief kunt u via Zorgdomein naar de praktijk sturen. Daarnaast dienen cliënten zich zelf via de website aan te melden .

Terugkoppeling

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u ( mits uw patiënt toestemming geeft) schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt plaats via Zorgdomein.

Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact opnemen voor overleg.