Client tevredenheidsonderzoek

Om cliënttevredenheid te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van de CQ-index. Dit is een vragenlijst die ontwikkeld is om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Deze CQ-i wordt in mijn praktijk gebruikt om de mate van tevredenheid, op een schaal van 1 (minimale tevredenheid) tot 5 (maximale tevredenheid) te kunnen meten over verschillende aspecten van de behandeling en de behandelaar.

De CQ-i meet de volgende aspecten van de behandeling en behandelaar:

Bejegening: hoe is de behandelaar met u omgegaan tijdens de behandeling. Heeft de behandelaar u serieus genomen en dingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen?

Bereikbaarheid: heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar wanneer dit nodig was?

Samen beslissen: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering van de behandeling: Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?

Informatie behandeling: 

Beoordeling: Welk cijfer (tussen 0 en 10) geeft u aan de behandeling?

In onderstaande tabel staan de resultaten van mijn praktijk samengevat over de periode van 01-01-2023 tot en met 29-12-2023. Er zijn in deze periode 33 vragenlijsten ingevuld door cliënten.

SchaalscoreClientscore
Schaal                                                    Min.      Max.        Gemiddeld        
Bejegening (1-5)154.98
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)154.62
Samen beslissen (1-5)154.65
Betrekken familie of naasten (1-5)154.51
Uitvoering behandeling (1-5)154.92
Informatie vragenlijsten (1-5)154.83
Beoordeling (0-10)1109.05

Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.