Welkom


Van harte welkom op de website van Psychologie Praktijk Lotgerink ( Groningen) . Met de informatie op deze site hoop ik u een beeld te geven van wat de praktijk voor u zou kunnen betekenen.

De praktijk  biedt behandeling aan jeugdigen en volwassenen  in de generalistische basis GGZ.  Bij  lichte tot matige psychische problemen of aandoeningen kun je voor behandeling terecht bij de generalistische basis GGZ.  Deze zorg is meestal kortdurend (korter dan een jaar) en klachtgericht.

Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit:

 • Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
 • Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet).
 • Een combinatie van gesprekken en e-Health

In de praktijk wordt hulp geboden aan mensen met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij valt te denken aan angsten, depressieve gevoelens, burn out , dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen. Ook slaapstoornissen, psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten, rouw en traumatische gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.

Visie
De psycholoog  levert psychologisch maatwerk aan mensen, die met zichzelf, in hun relatie tot andere mensen of op het werk problemen ervaren, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen.

Missie
Dit betekent dat de psycholoog:

 • voor iedereen toegankelijk is
 • maatwerk levert; de client en zijn/haar vraag staat centraal
 • snel bereikbaar is via telefoon of website
 • geen of een  korte wachtlijst heeft
 • een veilige omgeving biedt voor de cliënt
 • kortdurend en doelgericht te werk gaat; gericht op preventie, activering en/of herstel van evenwicht
 • een generalistische benadering hanteert, waarbij uit verschillende theoretische achtergronden wordt geput
 • werkt volgens evidence-based behandelrichtlijnen per aandoening
 • betrokken en zorgzaam is in het contact met cliënten
 • werkzaam is in een praktijk waar een kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Er is actieve kwaliteitsbewaking met behulp van verschillende instrumenten: codeboek, kwaliteitshandboek, herregistratie regeling.
 • deelneemt aan onderlinge intervisie en casusoverleg
 • zich onderwerpt aan een beroepscode; er is een klachtenregeling
 • korte duidelijke lijnen hanteert, ook in contact met verwijzers (o.a. huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers)
 • kosteneffectief is